Можете да поръчате директно до входната врата. Доставките се извършват след потвърждаване на заявката, в рамките на три работни дни. 

Ако поръчката е на стойност над 50 лв, куриерските услуги са за сметка на Анималия.

Ако поръчката е на стойност под 50 лв, куриерските услуги са за сметка на получателя.

Изчисляването става на база цените от табличката:

BEZPLATNA%20DOSTAVKA.jpg

за информация:  0700 299 20

* При възникнали въпроси, моля, свържете се с представител на Анималия!

ДОСТАВКА

 

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, АНИМАЛИЯ 2009  се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. АНИМАЛИЯ 2009  не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на АНИМАЛИЯ 2009. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, АНИМАЛИЯ 2009  не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от АНИМАЛИЯ 2009  са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката АНИМАЛИЯ 2009  не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, АНИМАЛИЯ 2009 се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.


Към върха